До відома платників податків

Головне управління ДФС у Київській області оголошує конкурс для суб’єктів господарювання щодо формування Єдиного реєстру суб’єктів господарювання, які можуть здійснювати реалізацію безхазяйного майна та майна, що переходить у власність держави на 2016 рік. Засідання конкурсної комісії відбудеться 18 грудня 2015 року у приміщенні ГУ ДФС у Київській області.

Для участі у конкурсі до 07 грудня 2015 року суб’єкти господарювання подають такі документи:

заяву про включення до Єдиного реєстру із зазначенням вартості власного капіталу, кількості працівників, наявності офіційної сторінки або електронної адреси в мережі Інтернет;

копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців);

копію довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ);

копію установчого документа, засвідчену суб’єктом господарювання;

копію витягу з реєстру платників податку на додану вартість;

довідку про відсутність податкового боргу;

копії ліцензій на право здійснення окремих видів господарської діяльності (за наявності);

довідку про власні складські приміщення або копію договору оренди складських приміщень у тому регіоні, де подається заява;

довідки з установ банків про відкриті поточні рахунки у національній валюті України;

копії документів, які підтверджують можливість проведення біржових торгів (свідоцтво про реєстрацію (акредитацію) члена біржі, власника біржового місця, брокерської контори);

баланс або фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва та звіт про фінансові результати за останній звітний період, що передує даті подачі документів.

Документи для участі у конкурсі приймаються за адресою: 03680, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 5-А, кім. 602. Контактний телефон для довідок з питань проведення конкурсу 0(44)200-37-29.

ГУ ДФС у Київській області

 

Бориспільська ОДПІ ГУ ДФС у Київській області інформує

Понад 575 мільйонів гривень ЄСВ сплачено до бюджету

Свідомість та відповідальність платників забезпечують повноту та своєчасність сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Лише за жовтень нинішнього року від платників Бориспільщини надійшло до бюджету внеску понад 61 млн грн.

З початку року в Бориспільській ОДПІ змогу укласти договір про добровільне пенсійне страхування  використало 19 платників. Такий договір за рахунок сплати додаткових страхових внесків забезпечить отримання збільшеної пенсії.

Нагадуємо, звітність щодо єдиного соціального внеску суб’єкти господарювання можуть подавати засобами електронного зв’язку із застосуванням електронного підпису, а якщо у страхувальника менше п’яти осіб, він може подати звіт у паперовому вигляді.

 

Про рентну плату під час «гарячої лінії»

Під час проведення чергового сеансу телефонного зв’язку «гаряча лінія» в Бориспільській ОДПІ на запитання платників податків відповідала перший заступник начальника інспекції Лариса Фесун. Тема діалогу стосувалася новацій та змін у податковому законодавстві, звернень громадян та доступу до публічної інформації. Найбільш актуальні питання стосувалися рентної плати.

Який звітний період встановлено для платників рентної плати?

Відповідь: Відповідно до п. 257.1. ст. 257 Податкового кодексу України базовий податковий (звітний) період для платників рентної плати дорівнює календарному кварталу.

За якою формою необхідно звітувати платникам рентної плати?

Відповідь: Наказом Міністерства фiнансiв України вiд 17.08.2015 №719 ,,Про затвердження форми Податкової декларації з рентної плати” (далi – Наказ № 719), який набрав чинності з дня його офіційного опублікування  – 29 вересня 2015 року, затверджено форму Податкової декларації з рентної плати.

Згiдно з п. 46.6 ст. 46 Податкового кодексу України  до визначення нових форм декларацій (розрахунків), якi набирають чинності для складання звiтностi за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, є чинними форми декларацій (розрахунків), чинні до такого визначення.

Таким чином, за новою формою, затвердженою наказом № 719, Податкову декларацію з рентної плати необхідно буде подавати за IV квартал 2015 року та наступні податкові періоди.

Під час проведення «гарячої лінії» платники отримали вичерпні відповіді.

 

До уваги платників єдиного соціального внеску!

Чи необхідно підприємству здійснити донарахування єдиного внеску за вересень 2015 року, якщо нарахування було здійснено виходячи з мінімальної заробітної плати – 1 218 гривень?

У разі, якщо підприємством за період з 1 вересня 2015 року було здійснено нарахування єдиного внеску виходячи з мінімальної заробітної плати, що становила 1 218 грн., таке підприємство повинно здійснити донарахування єдиного внеску виходячи з мінімальної заробітної плати, що становить з 1 вересня 2015 року 1 378 гривень.

Також необхідно провести перерахунок максимальної величини бази нарахування при розрахунку єдиного внеску на суми допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, оплати відпускних, період яких більше одного місяця, та нарахування проводились до 01.09.2015.

Коли  платники повинні відобразити у звітності перерахунок нарахованих сум єдиного внеску?

За період з 1 вересня 2015 року платники повинні здійснити перерахунок нарахованих сум єдиного внеску та відобразити такі суми у звітності з єдиного внеску за жовтень – грудень 2015 року.

Бориспільська ОДПІ ГУ ДФС у Київській області

Запитували – відповідаємо.

Бориспільська ОДПІ інформує

Чи застосовуються штрафні санкції при порушенні термінів реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкових накладних/розрахунків коригування, складених до 1 жовтня 2015 року?

Відповідно до Податкового кодексу України (далі – ПКУ) при порушенні термінів реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних  податкових накладних/розрахунків коригування, складених до 1 жовтня 2015 року, не застосовуються штрафні санкції, визначені  ПКУ (10 відсотків, 20 відсотків, 30 відсотків, 40 відсотків).

 

Чи є обов’язковим для платників податків, у тому числі платників ПДВ, подання податкової звітності в електронному вигляді?

Платники податків, що належать до великих та середніх підприємств, подають податкові декларації до контролюючого органу в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

Податкова звітність з податку на додану вартість подається до контролюючого органу всіма платниками в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

 

Які господарські операції підлягають відображенню у звіті про контрольовані операції та в інформації про здійснені контрольовані операції, що подається до декларації з податку на прибуток підприємств, якщо з 13.08.2015 змінено критерії для визнання операцій контрольованими?

У звіті про контрольовані операції за 2015 рік відображаються господарські операції здійснені у 2015 році, які відповідно до вимог підпунктів 39.2.1.1 – 39.2.1.3, 39.2.1.5 та 39.2.1.7 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) у редакції, чинній з 13.08.2015, визнаються контрольованими.

Вимога щодо подання платниками податків інформації про здійснені контрольовані операції одночасно з поданням декларації з податку на прибуток підприємств (додаток до декларації) не передбачена ст. 39 ПКУ у редакції, чинній з 13.08.2015.

Як здійснити самостійне виправлення помилок, допущених у Звіті про контрольовані операції за минулі звітні (податкові) періоди та чи застосовуються при цьому штрафні санкції, передбачені  Податковим кодексом України?

Із 13.08 2015 р. у  разі самостійного виявлення платником помилок, що містяться у раніше поданому Звіті про контрольовані операції (далі – Звіт), платник зобов’язаний подати уточнюючий Звіт, про що робиться відмітка у графі 1 заголовної частини Звіту. Якщо платник виявив контрольовані операції, які були не задекларовані у Звіті, то такий платник сплачує штраф у розмірі 1 відсотка суми контрольованих операцій, не задекларованих у поданому Звіті, але не більше 300 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, за всі не задекларовані контрольовані операції.

Чи оподатковуються військовим збором доходи, які не підлягали оподаткуванню військовим збором та нараховані до 01 січня 2015 року, а виплачені після 1 січня 2015 року?

Оскільки податковий агент зобов’язаний утримувати військовий збір при нарахуванні доходів, визначених Податковим кодексом України, як об’єкт оподаткування збором, то доходи, які до 01.01.2015 не оподатковувались, але при цьому нараховані до 01.01.2015, а виплачені після 01.01.2015 не підлягають оподаткуванню військовим збором.

Бориспільська ОДПІ ГУ ДФС у Київській області

Share Button