До уваги суб’єктів господарювання!

Ви запитували? – Відповідає Бориспільська ОДПІ

З якого часу фізичні особи – підприємці – платники єдиного податку зобов’язані використовувати реєстратори розрахункових операцій (РРО)?

Для фізичних осіб – підприємців – платників єдиного податку запроваджено обов’язкове використання РРО, а саме: для платників другої групи – з 01.01.2016 р.; для платників  третьої групи – з 01.07.2015 р.

Водночас фізичні особи – платники єдиного податку другої та третьої груп при здійсненні діяльності на ринках, продажу товарів дрібно-роздрібної торговельної мережі через засоби пересувної мережі, а також платники єдиного податку першої групи РРО не застосовують.

Які розміри ставок встановлено для юридичних осіб – платників єдиного податку третьої групи?

Згідно з ПКУ відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи встановлюється у розмірі, визначеному п. 293.3 ст. 293 ПКУ:

2 відсотки доходу – у разі сплати податку на додану вартість;

4 відсотки доходу – у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

ПКУ визначено, що ставки єдиного податку для платників третьої групи (юридичні особи) встановлюються у подвійному розмірі ставок:  до суми перевищення обсягу доходу, визначеного  п. 291.4 ст. 291 ПКУ; до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у гл. 1 розд. XIV ПКУ; до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.

Чи може платник податку припинити сплачувати авансові внески, якщо за підсумками І кварталу 2015 року не отримує прибутку або отримує збитки?

Право на припинення сплати авансових внесків з податку на прибуток у разі неотримання прибутку або отримання збитку за підсумками І кварталу звітного (податкового) року передбачалося  Податковим кодексом України (далі – ПКУ) у редакції, що діяла до 01.01.2015.

Із нової редакції ПКУ норму щодо можливості припинення сплати авансових внесків у зв’язку з неотриманням за підсумками І кварталу звітного (податкового) року прибутку або отримання збитку вилучено.

Таким чином, нараховані щомісячні авансові внески у декларації за 2014 рік платник сплачує у березні 2015 року – травні 2016 року.

Які форми фінансової звітності повинні подаватися платниками податків на прибуток до контролюючих органів разом з податковою декларацією, починаючи з 01.01.2015?

До податкової декларації за рік такі платники подають річну фінансову звітність, яка включає: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал та примітки до звітів.

Платники податку на прибуток – малі підприємства подають разом з річною податковою декларацією скорочену за показниками фінансову звітність у складі балансу і звіту про фінансові результати.

У яких випадках та в які терміни особа підлягає обов’язковій реєстрації як платник ПДВ?

Особа підлягає обов’язковій реєстрації як платник ПДВ у разі:

якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з цим розділом, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп’ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 1000000 гривень (без урахування податку на додану вартість), така особа зобов’язана зареєструватися як платник податку у контролюючому органі за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) з дотриманням вимог, передбачених ст. 183 ПКУ, крім особи, яка є платником єдиного податку першої – третьої групи;

проведення нею операції з постачання конфіскованого майна, знахідок, скарбів, майна, визнаного безхазяйним, майна, за яким не звернувся власник до кінця строку зберігання, та майна, що за правом успадкування чи на інших законних підставах переходить у власність держави , незалежно від того, чи досягає вона загальної суми операцій із постачання товарів/послуг, 1000000 грн., а також незалежно від того, який режим оподаткування використовує така особа згідно із законодавством.

У разі обов’язкової реєстрації особи як платника податку реєстраційна заява подається до контролюючого органу не пізніше 10 числа календарного місяця, що настає за місяцем, в якому вперше досягнуто обсягу оподатковуваних операцій 1000000 грн.

Чи ведеться реєстр виданих та отриманих податкових накладних та чи подаються копії записів такого реєстру до контролюючого органу в тому числі, які містять виправленні помилки, допущені до 2015  року?

Реєстр виданих та отриманих податкових накладних, починаючи з звітності за січень 2015 року, до контролюючого органу не подається.

Які юридичні особи є великими платниками податків відповідно до норм ПКУ?

Відповідно до ПКУ  великий платник податків – юридична особа, у якої обсяг доходу від усіх видів діяльності за останні чотири послідовні податкові (звітні) квартали перевищує 500 млн. грн. або загальна сума сплачених до Державного бюджету України податків за платежами, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, за такий самий період перевищує 12 млн грн.

Чи має право уповноважена особа юридичної особи підписати заяву за ф. № 1-ОПП у разі тимчасової відсутності керівника?

У разі тимчасової відсутності керівника уповноважена особа має право підписати заяву за ф. №1-ОПП на підставі довіреності від імені юридичної особи. У разі відсутності керівника з об’єктивних причин, заяву за ф. № 1-ОПП може підписати інша особа, яка уповноважена установчими та/або організаційно-розпорядчими документами виконувати обов’язки керівника.

Чи може фізична особа, яка досягла 16 років і бажає займатися підприємницькою діяльністю, бути зареєстрована фізичною особою – підприємцем?

Згідно з Цивільним кодексом України (далі – ЦКУ), повна цивільна дієздатність може бути надана фізичній особі, яка досягла шістнадцяти років і яка бажає займатися підприємницькою діяльністю.

За наявності письмової згоди на це батьків (усиновлювачів), піклувальника або органу опіки та піклування така особа може бути зареєстрована як підприємець. У цьому разі фізична особа набуває повної цивільної дієздатності з моменту державної реєстрації її як підприємця.

Повна цивільна дієздатність, надана фізичній особі, поширюється на усі цивільні права та обов’язки.

До якого контролюючого органу необхідно звернутися платникам податків, які проживають у ВЕЗ «Крим», з метою отримання або внесення змін до реєстраційного номера облікової картки платника податків?

Фізичні особи – громадяни України, які проживають у ВЕЗ «Крим», для отримання документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, внесення змін до реєстраційного номера або для внесення відмітки до паспорта про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, можуть звернутися до будь-якого органу ДФС на території України.

Які документи, що підтверджують виникнення змін в облікових даних платників податків, подаються до контролюючих органів разом із заявами за ф. № 1-ОПП та ф. № 5-ОПП?

У разі виникнення змін у облікових даних, крім змін, які вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, та змін, про які платник повідомив за основним місцем обліку, платники податків подають заяву за ф. № 1-ОПП, ф. № 5-ОПП, ф. 1-РПП з позначкою «Зміни» з уточненими документами в такому самому порядку, як і при взятті на облік. Стосовно осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку, заява за ф. 1-ОПП подається з відомостями про таких осіб.

Share Button