Р І Ш Е Н Н Я БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Про встановлення місцевих податків та зборів на 2015 рік

Враховуючи пропозиції постійної комісії міської ради з питань планування бюджету, економічної реформи, відповідно до статті 143 Конституції України, пункту 8.3 статті 8, статті 10, пунктів 12.3, 12.4 і 12.5 статті 12, статей 265, 266, 267, 268, 269 пункту 4 “Прикінцеві положення” Податкового кодексу України (зі змінами від 28.12.2014 № 71-VIII),  пункту 24 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та міська рада ВИРІШИЛА:

 

 1. Встановити, що місцевими податками та зборами є:

1.1. податок на майно, що складається з:

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

транспортного податку;

плати за землю;

1.2. єдиний податок;

1.3. збір за місця для паркування транспортних засобів;

1.4. туристичний збір.

з визначенням платника збору, об’єкта оподаткування, бази оподаткування, ставки збору, порядку обчислення збору, податкового періоду, строку та порядку сплати збору, строку та порядку подання звітності про обчислення і сплату збору згідно з додатком.

 

 1. Відділу інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю виконавчого комітету міської ради оприлюднити це рішення в засобах масової інформації.

 

 1. Відділу забезпечення роботи міської ради виконавчого комітету міської ради у 10-тиденний термін направити копію рішення до Бориспільської об’єднаної державної податкової інспекції.

 

 1. Дане рішення набуває чинності з 01.01.2015.

 

 1. Визнати такими, що втратили чинність рішення міської ради від 31.01.2011№ 296-6-VI «Про встановлення місцевих податків та зборів», від 17.05.2011 № 768-10-VI «Про внесення доповнень у додаток до рішення міської ради від 31.01.2011№ 296-6-VI «Про встановлення місцевих податків та зборів», від 11.02.2014 № 3926-48-VI ««Про внесення змін у додаток до рішення міської ради від 31.01.2011 № 296-6-VI «Про встановлення місцевих податків та зборів», від 29.07.2014 № 4376-54-VI «Про внесення змін у додаток до рішення міської ради від 31.01.2011 № 296-6-VI «Про встановлення місцевих податків та зборів».
 2. 6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування бюджету, економічної реформи.

 

Міський голова                                                             А.С.Федорчук

 

30 січня 2015 року

№ 4885-60-VI

 

 Додаток

до рішення міської ради від 30 січня 2015 року

№ 4885-60-VI

Це рішення узгоджує відносини, що виникають у сфері справляння місцевих податків і зборів.

 Розділ I

Загальна частина

 Відповідно до ст.10,265 Податкового кодексу України до місцевих податків належать:

 1. Податок на майно, що складається з:

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

транспортного податку;

плати за землю;

2.Єдиний податок.

До місцевих зборів належать:

1.Збір за місця для паркування транспортних засобів;

2.Туристичний збір.

Відповідно до ст.12 міська рада в межах своїх повноважень приймає рішення про встановлення місцевих податків і зборів. При цьому обов’язково визначає :

платника збору;

об’єкт оподаткування;

базу оподаткування;

ставку збору;

порядок обчислення збору;

податковий період;

строк та порядок сплати збору;

строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату збору.

Податковим кодексом України не дозволяється міським радам встановлювати індивідуальні пільгові ставки місцевих  податків та зборів для окремих юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців і фізичних осіб або звільняти їх від сплати таких податків та  зборів.

 

 Розділ II

Податок на майно:

 II.1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

 

 1. Платники податку.

1.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

1.2. Платниками податку в разі перебування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб є:

1.2.1. якщо об’єкт житлової та /або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

1.2.2. якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

1.2.3. якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

 

 1. Об’єкт оподаткування.

2.1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

2.2. Не є об’єктом оподаткування:

2.2.1. об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного держаного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

2.2.2. об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

2.2.3. будівлі дитячих будинків сімейного типу;

2.2.4. гуртожитки;

2.2.5. житлова нерухомість непридатна для проживання, тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням міської ради;

2.2.6. об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

2.2.7. об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

2.2.8. будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

2.2.9. будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

2.2.10. об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств.

 

 1. База оподаткування.

3.1. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

3.2. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється Бориспільською ОДПІ на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

3.3. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

 

 1. Пільги із сплати податку.

4.1. База оподаткування об’єкта /об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи – платника податку, зменшується:

4.1.1. для квартири/квартир незалежно від їх кількості – на 120 кв. метрів;

4.1.2. для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості – на 300 кв. метрів;

4.1.3. для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир  та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток – на 300 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

4.2. Звільнити від податку, що сплачується на території м. Борисполя, об’єкти житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями).

Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб не надаються на:

об’єкт /об’єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, затвердженої рішенням Бориспільської міської ради;

об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

 1. Ставка податку.

5.1. Встановити ставку податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб - 0,4105 відсотки розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

 

 1. Податковий період.

6.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

 

 1. Порядок обчислення суми податку та строк подання звітності.

7.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку:

7.1.1. за наявності у власника платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів 4.1.1 або 4.1.2. та пільги органів місцевого самоврядування з неоподатковуваної площі таких об’єктів (у разі її встановлення) та відповідної ставки податку;

7.1.2. за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів 4.1.1. або 4.1.2 та пільги органів місцевого самоврядування з неоподатковуваної площі таких об’єктів (у разі її встановлення), та відповідної ставки податку;

7.1.3. за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту 4.1.3 та пільги органів місцевого самоврядування з неоподатковуваної площі таких об’єктів (у разі її встановлення), та відповідної ставки податку;

7.1.4. сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів 7.1.2 і 7.1.3 , розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об’єктів житлової нерухомості.

7.2. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється Бориспільською ОДПІ за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

7.3. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з підпунктом 7.1 пункту 7 та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою – платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну і митну політику.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам – нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.

7.4. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

права на користування пільгою із сплати податку;

розміру ставки податку;

нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

7.5. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані щоквартально у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного кварталу подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

7.6. Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою – платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

 1. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об’єкта оподаткування податком.

8.1. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника – починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

8.2. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення – рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

 

 1. Порядок сплати податку.

9.1. Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

 

 1. Строки сплати податку.

10.1. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

10.1.1. фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення – рішення;

10.1.2. юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 

 1. II. 2. Транспортний податок

 

 1. Платники податку

1.1. Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до підпункту 2.1. пункту 2 цього розділу є об’єктами оподаткування.

 

 1. Об’єкт оподаткування.

2.1. Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, які використовувалися до 5 років і мають об’єм циліндрів двигуна понад        3000 куб. см.

 1. База оподаткування.

3.1. Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 2.1. пункту 2. цього розділу.

 

 1. Ставка податку.

4.1. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування.

 

 1. Податковий період.

5.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

 

 1. Порядок обчислення та сплати податку.

6.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється Бориспільською ОДПІ за місцем реєстрації платника податку.

6.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (року).

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою – платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. Контролюючий орган надсилає податкове  повідомлення – рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень – рішень про сплату податку фізичним особам – нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцем реєстрації об’єктів оподаткування, що перебувають у власності таких нерезидентів.

6.3. Органи внутрішніх справ зобов’язані до 1 квітня 2015 року подати контролюючим органам за місцем реєстрації об’єкта оподаткування відомості, необхідні для розрахунку податку.

З 1 квітня 2015 року органи внутрішніх справ зобов’язані щомісячно, у 10-денний строк після закінчення календарного місяця подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем реєстрації об’єкта оподаткування станом на перше число відповідного місяця.

Форма подачі інформації встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики.

6.4. Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація юридичною особою – платником подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

6.5. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а новим власником – починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей об’єкт.

Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення – рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

6.6. За об’єкти оподаткування, придбані протягом року, податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишились до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.

 

 1. Порядок сплати податку.

7.1. Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

 

 1. Строки сплати податку.

8.1. Транспортний податок сплачується:

8.1.1. фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення – рішення;

8.1.2. юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 

II.3 Плата за землю

 

 1. Платники земельного податку.

1.1. Платниками земельного податку є:

1.1.1. власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

1.1.2. землекористувачі.

 

 1. Об’єкти оподаткування земельним податком.

2.1. Об’єктами оподаткування є:

2.1.1. земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;

2.1.2. земельні частки (паї), які перебувають у власності.

 

 1. База оподаткування земельним податком.

3.1. Базою оподаткування є:

3.1.1. нормативно грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого цим розділом;

3.1.2. площа земельних ділянок, нормативно грошову оцінку яких не проведено.

3.2. Рішення ради щодо нормативно грошової оцінки земельних ділянок  розташованих у межах населених пунктів офіційно оприлюднюється до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування нормативної грошової оцінки земель або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

 

 1. Ставка земельного податку за земельні ділянки.

4.1. Ставка податку за земельні ділянки, які перебувають у власності та  нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі:

4.1.1. для громадян – 0,1 відсоток від нормативно грошової оцінки;

4.1.2. для фізичних осіб,  фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, що викупили земельні ділянки у міської ради – 1 відсоток від нормативної грошової оцінки;

4.1.3. для суб’єктів господарювання в яких земельні ділянки перебувають у постійному користуванні (крім державної та комунальної форми власності) -12 відсотків від їх нормативної грошової оцінки;

4.1.4. для підприємств комунальної форми власності – 1відсоток.

4.2. Податок за земельні ділянки ( в межах населених пунктів),що відносяться до земель залізничного транспорту ( крім земельних ділянок, на яких знаходяться окремо розташовані культурно-побутові будівлі та інші споруди і які оподатковуються на загальних підставах),справляється у розмірі -1 відсоток .

 1. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб.

5.1. Від сплати податку звільняються:

5.1.1. інваліди першої і другої групи;

5.1.2. фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

5.1.3. пенсіонери (за віком);

5.1.4. ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

5.1.5.  фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

5.2. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 5.1., поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом користування у межах граничних норм:

5.2.1. для ведення особистого селянського господарства – у розмірі 2 гектари;

5.2.2. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в місті – 0,10 гектара;

5.2.3. для індивідуального дачного будівництва –0,10 гектара;

5.2.4. для будівництва індивідуальних гаражів –0,01 гектара;

5.2.5. для ведення садівництва –0,12 гектара.

5.3. Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток(паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток(паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

 

 1. Пільги щодо сплати податку для юридичних осіб.

6.1. Від сплати податку звільняються:

6.1.1. санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;

6.1.2. громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.

Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні“.

У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації зобов’язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством;

6.1.3. органи державної влади, органи місцевого самоврядування, правоохоронні органи та суди, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

6.1.4. благодійні організації, створені відповідно до закону, діяльність яких не передбачає одержання прибутків;

6.1.5. дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форм власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

 

 1. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком.

7.1. Не сплачується податок за:

7.1.1. землі сільськогосподарських угідь, що перебувають у тимчасовій консервації або у стадії сільськогосподарського освоєння;

7.1.2. землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування – землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами. Кюветами, мостами, штучними спорудами, транспортними розв’язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:

а) паралельні об’їзні дороги, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди;

б) майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, власності державних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків (часто, паїв) належать державі.

7.1.3. земельні ділянки кладовищ.

7.1.4. земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

 

 1. Особливості оподаткування платою за землю.

8.1. Органи місцевого самоврядування до 25 грудня року, що передує звітному, подають до Бориспільської ОДПІ рішення щодо ставок земельного податку та наданих пільг зі сплати земельного податку юридичними та/або фізичним особам.

 

 1. Податковий період для плати за землю.

9.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

9.2. Базовий податковий (звітний рік) починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року ( для новостворених підприємств та організацій, а також у зв’язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

 1. Порядок обчислення плати за землю.

10.1. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно у сфері будівництва, щомісячно, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також за запитом Бориспільської ОДПІ  подають інформацію, необхідну для обчислення і справляння плати за землю.

10.2. Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають до Бориспільської ОДПІ податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому ст.46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов’язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.

10.3. Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову декларацію, що звільняє його від обов’язку подання податкової декларації не пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

10.4. За нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

У разі зміни протягом року об’єкта та/або бази оподаткування платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

10.5. Нарахування фізичним особам сум податку проводиться органами державної податкової служби, які видають платникові до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку визначеному статтею 58 Податкового кодексу України.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником – починаючи з місяця, в якому у нового власника виникло право власності.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року орган державної податкової служби надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

10.6.За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності кількох юридичних або фізичних осі, податок нараховується з урахуванням при будинкової території кожному з таких осіб:

10.6.1. у рівних частинах – якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділена в натурі, або одній з таких осіб-власників, визначеній за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

10.6.2. пропорційно належній частці кожної особи – якщо будівля перебуває у спільній частковій власності;

10.6.3. пропорційно належній частці кожної особи – якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності і поділена в натурі.

За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному х них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні, з урахуванням при будинкової території.

10.7. Юридична особа зменшує податкові зобов’язання із земельного податку на суму пільг, які надаються фізичним особам відповідно до пункту 6 цього розділу.

 

 1. Строк сплати плати за землю та порядок її зарахування до міського бюджету.

11.1. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

У разі припинення права власності або право користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

11.2. Облік фізичних осіб – платників податку і нарахування відповідних сум проводяться щороку до 1 травня.

11.3. Податкове зобов’язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власником та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісячно протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

11.4. Податкове зобов’язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

11.5. Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

11.6. При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

11.7. Власник нежитлового приміщення (його частини) у багатоквартирному житловому будинку сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки при будинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.

 

Розділ III

Збір за місця для паркування транспортних засобів

 

 1. Платники збору:

Платниками збору є юридичні особи, їх філії (відділення, представництва), фізичні особи – підприємці, які згідно рішення міської ради організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках.

Перелік спеціальних земельних ділянок, відведених для паркування буде визначено додатково рішенням міської ради.

 1. Об’єкт і база оподаткування збором:

2.1. Об’єктом оподаткування є земельна  ділянка, яка згідно з рішенням міської ради спеціально відведена для забезпечення паркування транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування, тротуарах або інших місцях, а також комунальні гаражі, стоянки, паркінги     (будівлі, споруди, їх частини), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету, за винятком площі земельної ділянки, яка відведена для безоплатного паркування транспортних засобів, передбачених статтею 30 Закону України « Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».

2.2. Базою оподаткування є площа земельної ділянки, відведена для паркування, а також площа комунальних гаражів, стоянок, паркінгів (будівель, споруд, їх частин ), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету.

 1. Ставки збору:

3.1. Ставки збору встановлюються за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів та визначаються у гривнях за квадратний метр площі земельної ділянки у розмірі – 0,11 відсотка мінімальної заробітної плати, установленої на 1січня податкового (звітного року).

 1. Порядок обчислення та строки сплати збору:

4.1. Збір сплачується до місцевого бюджету авансовими внесками до               30 числа (включно) кожного місяця (у лютому до 28 (29) включно) за місцем розташування спеціально відведеного місця для паркування транспортних засобів. Остаточна сума збору, обчислена відповідно до податкової декларації за податковий (звітний) квартал (з урахуванням фактично внесених авансових платежів), сплачується у строки, визначені для квартального податкового періоду.

4.2. Платник збору, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що провадить діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на земельній ділянці не за місцем реєстрації такого платника збору, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як платника збору в Бориспільській ОДПІ за місцезнаходженням земельної ділянки.

4.3. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

 1. Порядок подання податкової декларації (розрахунку):

5.1. Податкові декларації (розрахунки),  подаються за базовий звітний  (податковий) період, що дорівнює календарному кварталу  (у тому числі
в разі сплати квартальних авансових внесків) – протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.

 

 Розділ IV

Туристичний збір

 1. Платники збору

1.1. Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію м. Борисполя та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк.

1.2. Платниками збору не можуть бути особи, які:

а) постійно проживають у  м. Борисполі, у тому числі на умовах договорів найму;

б) особи, які прибули у відрядження;

в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів І групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого);

г) ветерани війни;

ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

д) особи, які прибули за путівками (курсівками) на лікування, оздоровлення, реабілітацію до лікувально-профілактичних, фізкультурно-оздоровчих та санаторно-курортних закладів, що мають ліцензію на медичну практику та акредитацію центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;

е) діти віком до 18 років;

є) дитячі лікувально-профілактичні, фізкультурно-оздоровчі та санаторно-курортні заклади.

 1. Ставка збору

2.1. Cтавка встановлюється у розмірі  – 1 відсотка до бази справляння збору.

 1. База справляння збору

3.1. Базою справляння є вартість усього періоду проживання (ночівлі) в слідуючих місцях: готелях, кемпінгах, мотелях, гуртожитках для приїжджих та інших закладах готельного типу, санаторно-курортних закладах, будинках ( квартирах), які приймають неорганізованих осіб на поселення, що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму, за вирахуванням податку на додану вартість .

3.2. До вартості проживання не включаються витрати на харчування чи побутові послуги (прання, чистка, лагодження та прасування одягу, взуття чи білизни), телефонні рахунки, оформлення закордонних паспортів, дозволів на в’їзд (віз), обов’язкове страхування, витрати на усний та письмовий переклади, інші документально оформлені витрати, пов’язані з правилами в’їзду.

 1. Податкові агенти

4.1. Податкові агенти :

а) адміністрації готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитків для приїжджих та інші заклади готельного типу, санаторно-курортні заклади ;

б) квартирно-посередницькі організації, які направляють неорганізованих осіб на поселення у будинки (квартири), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму ;

в) юридичні особи або фізичні особи – підприємці, які уповноважуються  радою справляти збір на умовах договору, укладеного радою.

 1. Особливості справляння збору

5.1. Податкові агенти, визначені в п.4. рішення справляють збір під час надання послуг, пов’язаних з тимчасовим проживанням (ночівлею), і зазначають суму сплаченого збору окремим рядком у рахунку (квитанції) на проживання.

 1. Порядок сплати збору

6.1. Збір сплачується до місцевого бюджету авансовими внесками до
30 числа (включно) кожного місяця (у лютому до 28 (29) включно). Суми нарахованих щомісячних авансових внесків відображаються у квартальній податковій декларації (розрахунку). Остаточна сума збору, обчислена відповідно до податкової декларації (розрахунку) за звітний (податковий) квартал (з урахуванням фактично внесених авансових платежів), сплачується у строки, визначені для квартального податкового періоду.

6.2. Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи в місті Борисполі, що надає послуги з тимчасового проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору в Бориспільської ОДПІ.

6.3. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

 1. Порядок подання податкової декларації (розрахунку):

7.1. Податкові декларації (розрахунки),  подаються за базовий звітний  (податковий) період, що дорівнює календарному кварталу  (у тому числі в разі сплати квартальних авансових внесків) – протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.

Секретар міської ради                                                           В.О.Пилипчук

Share Button